Inloggen

Iedereen is anders.Daarom thuiszorgt Agimus voor u

Wij zijn Agimus. Een jonge en gedreven organisatie die graag voor u thuiszorgt. Wij bekijken de thuiszorg op een frisse manier. Wat er ook gebeurt, wij houden vast aan het Agimus uitgangspunt: de best mogelijke thuiszorg kan alleen op een persoonlijke manier. Wij zijn er voor u persoonlijk, altijd.
Iedere keer als we voor u thuiszorgen, bewijzen we dit. Dat merkt u. Iedere zorgverlening weer.

Agimus is erkend door het ministerie van VWS en HKZ-gecertificeerd. 

Visie

Agimus betekent in het Latijn “Wij geven”. Dit is precies wat wij willen voor onze cliënten, zorg geven op maat. De zorgbehoefte van de cliënt is ons uitgangspunt en daarbij vinden wij het belangrijk dat de cliënt zoveel mogelijk zelf de regie over zijn leven houdt. Goed en kritisch kijken wat echt nodig is en de cliënt in iedere stap meenemen. Alles met als doel om de cliënt een goed en gelukkig leven te laten leiden.

Missie

De missie van Agimus is om meer te bieden dan alleen zorg. Wij willen net dat beetje extra bieden om de cliënt een zo zorgeloos leven te bieden. Daarbij vinden wij het belangrijk om de cliënt uit te dagen om in beweging te komen en net de zorg even anders in te richten, ook als dat betekent dat we zo nu en dan van de dagelijkse routine moeten afwijken.

Mantelzorgondersteuning

Een goede relatie tussen de cliënt, de mantelzorger en de medewerker(s) van Agimus draagt bij aan het leveren van kwalitatief verantwoorde zorg. Kwaliteit van leven wordt o.a. bepaald door het hebben van zinvolle relaties. Mantelzorgers maken deel uit van het sociale netwerk van de cliënt. Mantelzorgers zijn onmisbaar voor de cliënt en verdienen ondersteuning en begeleiding bij het uitvoeren van hun zorg- en ondersteuningstaken. Daarnaast verandert de samenleving, de overheid treedt verder terug en cliënten moeten vaker een beroep doen op hun eigen netwerk. Agimus heeft beleid ontwikkeld waarbij mantelzorg en professionele zorg wordt afgestemd en elkaar aanvult, o.a. door wederzijds de verschillende perspectieven en rollen duidelijk te maken.

U bent voor ons belangrijk

Agimus doet wel iets extra’s om het u naar de zin te maken. Die persoonlijke aandacht is geen probleem voor ons. Sterker nog: het hoort bij Agimus. Wij thuiszorgen omdat u het meest belangrijk bent.

Thuiszorg uit volle overtuiging

Onze overtuiging is dat onze medewerkers zich prettig en gewaardeerd moeten voelen om goed voor u te kunnen zorgen. Waardering, die moet komen van u én van de organisatie. Dat is persoonlijke zorg.